Jaume Palet

REGIDORIA DE MOBILITAT

Principals accions fetes

Transport urbà
– Proposta de conveni amb el sector del taxi de Calella per facilitar l’accés dels veïns al cementiri nou.

Principals accions a fer

GESTVIA
– Inici del projecte constructiu del aparcament de la plaça del mercat.

Senyalització
– Renovació de la senyalització dels diversos equipaments, culturals, esportius, turístics, …

Mobilitat
– Millora dels accessos i senyalització de la N-II.
– Noves zones blaves i nova regulació de les zones de càrrega i descàrrega.
– Elaboració d’un pla de mobilitat.

REGIDORIA DE GOVERNACIÓ (Objectius de la regidoria de governació 2007-2011)

Principals accions fetes

DNI
– Facilitar els tràmits de renovació del DNI, bé sigui a la caserna o bé amb desplaçaments a domicilis particulars en casos de persones amb problemes de mobilitat.

Lluita contra la contaminació acústica
– Controls per part de la policia municipal dels sorolls emesos pels vehicles a motor i els locals d’oci.

Servei d’atenció al públic
– Millora del servei d’atenció al públic a la caserna de la policia.
– Creació d’un oficina de denúncies on-line.

Principals accions a fer

Nova caserna
– Inauguració de la nova caserna de la Policia Local.

Nous agents
– Contractació de tres agents per la vigilància de la platja durant la temporada d’estiu.

Guals– Campanya d’actualització dels guals.

REGIDORIA DE SERVEIS PÚBLICS

Principals accions fetes

Clavegueram
– Programa d’inversions per a la millora del clavegueram.

Principals accions a fer

GESTVIA
– Inici desenvolupament SUD-4 i SUD-5

Nucli antic
– Renovació de xarxes d’aigua, clavegueram, enllumenat públic i posterior urbanització del carrer Escoles Pies, Bartrina, Raval i Jovara.

Façana litoral
– Millora dels accessos, augment de la neteja.
– Nous punts d’esbarjo infantils i adquisició de tres plataformes aquàtiques.