Jaume Puig

REGIDORIA D’HISENDA

Principals accions fetes

Pressupostos
– Aprovació dins el 2007 els pressupostos del 2008.

Proveïdors i serveis
– Escurçar el termini de pagament, avui entre 35 i 45 dies data factura.

Subvencions
– S’han iniciat els expedients per la sol·licitud de subvencions per a inversions FEDER (UE), PUOSC (Generalitat de Catalunya) i Xarxa de Municipis (Diputació).

Principals accions a fer

Pressupostos
– Tancament comptes 2007 i seguiment del possible romanent.

Proveïdors i serveis
– Continuar treballant per escurçar els terminis de pagament amb l’ànim d’arribar a 30 dies facturat.

 

REGIDORIA DE RÈGIM INTERN

Principals accions fetes

– Implantació d’un sistema de control horari a totes les àrees.
– Inici del calendari del procés de selecció de personal.
– Continuar amb l’actualització del padró dels cementiris.

Principals accions a fer

– Consolidar el sistema de control horari.
– Voluntat d’implementació de la finestreta única.

 

REGIDORIA D’ESPORTS

Principals accions fetes

Muntanyeta
– Adjudicació del camp A-7 de gespa artificial.
– Cobriment del poliesportiu.

Pavelló (Parc Dalmau)
– Pas adaptat al pavelló i inici del canvi de les vidrieres.

Fàbrica Llobet-Guri
– Finalització de les obres de millora de vestidors i dutxes que complimentarà les necessitats de l’espai esportiu i cultural.
– Jornades de portes obertes a les instal·lacions esportives.

Entitats
– Concessió d’una líniea de subvencions a les entitats esportives.
– Suport als 50 anys de la Penya Solera.
– Suport als 25 anys del torneig internacional de Handbol.
– Suport al recull històric del Club Tennis Calella.

Principals accions a fer

Muntanyeta
– Inauguració del camp A-7 i del nou pavelló.
– Inici del projecte d´instal-lació de torres de llum i grades del camp A7.
– Sol.licitar subvenció al PIEC (Plà d´inversions esportives de Catalunya) per la reforma de vestidors, magatzems, oficines i el tancament de l´entorn de la Muntanyeta.

Piscina Municipal
– Compromís de subvenció per part de l’Ajuntament per mantenir l’equilibri pressupostari.
– Suport al Club Natació Calella per la instal·lació d’energia solar tèrmica per producció d’ACS.